Götalandsbanan skapar möjligheter

Med Götalandsbanan suddar vi ut gränserna mellan landsbygd och tätort, mellan jobb och fritid och mellan tid och rum.

Tänk att kunna bo på landet men jobba i storstaden. Eller bo i staden och jobba på landet. Utan långa restider. Götalandsbanan är till för oss alla. Gammal, ung, student, affärsresande. Götalandsbanan kommer skapa tillväxt och arbetstillfällen, nya möjligheter och framtidsutsikter och framförallt föra miljoner människor närmare varann.

 • Station: Göteborg

  Göteborg, en hållbar stad – öppen för världen

  Göteborg är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Här finns många starka industrier och Skandinaviens största hamn. Göteborgsregionen, omfattar 13 kommuner och har ca 1,1 miljoner invånare.

  Just nu händer det mycket i Göteborg! Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för 150 000 fler göteborgare år 2035. Satsningarna som ska göras på kollektivtrafik, vägar och järnvägar inom Västsvenska paketet är de största i Göteborgsregionen sedan 1960-talet. Centralenområdet är hjärtat i Göteborg och hela regionen. Detta är ett av Sveriges hetaste områden och varje dag passerar ca 140000 människor. Här ska en livfull och pulserande stadsdel växa fram med plats för 8000 nya arbetsplatser och 1500 bostäder. Det blir möjligt att skapa gröna promenad- och cykelstråk ner till vattnet och längs med kajen och att krydda de nya kvarteren med spännande restauranger, kulturliv och caféer.

  Restider från Göteborg

  Borås30 min
  Jönköping60 min
  Linköping90 min
  Stockholm120 min
 • Station: Borås

  Väl genom Västra Götalands berg och dalar når du Borås. Staden som har storstadens möjligheter till kultur, nöjen och service men med den mindre stadens närhet. Efter stoppet breder det småländska skogarna ut sig utanför ditt kupéfönster.

  Restider från Borås

  Jönköping30 min
  Linköping60 min
  Stockholm90 min
  Göteborg30 min
 • Station: Jönköping

  Snart når du Jönköping, en stad som växer i snabb takt. Här kan du i framtiden fortsätta ner mot Europa när Europabanan blir verklighet och på så sätt binder man ihop Sverige med resten av Europa på ett snabbt och smidigt sätt.

  I Jönköping bygger man en ny stadsdel där höghastighetsbanan kommer in. Du möts av utsikten över Munksjön och om du hoppar av ditt tåg har du nära till allt. Här bor och arbetar tusentals människor. Man har byggt ett torg som inbjuder till vila och lugna platser att ta igen sig på och om du vill, och hinner innan nästa tåg går, kan du promenera ner till stranden och gå ut på piren. Det här är den nya knutpunkten i Jönköping. Man har blandat boende med arbetsplatser och skolor. Det finns restauranger och caféer runt hörnet. Är du här för att gå på konsert eller fotboll? Då finns evenemangsområdet bara ett stenkast härifrån. Det stora, vackra resecentrumet blir navet i Södra Munksjön. Här passerar tågen i alla vädersträck flera gånger om dagen.

  Restider från Jönköping

  Linköping30 min
  Stockholm60 min
  Göteborg60 min
  Borås30 min
 • Station: Linköping

  Efter ditt stopp passerar tåget Vätterns södra spets och tar sig vidare upp utmed sjöns östra sida. Du färdas snabbt över den vackra Östgötaslätten och möts snart av staden Linköping, en stad som präglas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet och en livlig handel.

  Den nya centralstationen planeras byggas under jord och ska vara ljus och ge en känsla av rymd. Den kan ha uppgångar på båda sidor av ån, med huvudentrén i en helt ny stadsdel på den östra sidan där bussar och andra trafikslag kan ansluta. Stationen blir ett pendlingsnav.

  När järnvägsbarriären försvinner kan innerstaden växa och ån bli ett naturligt inslag i stadsbilden. Det blir möjligt att bygga nya attraktiva stationsnära bostäder och arbetsplatser. Tillsammans med kortare restider till Stockholm, Göteborg och Malmö och utökade möjligheter till pendling på södra stambanan bidrar det till att arbetsmarknaden kan utvidgas.

  Restider från Linköping

  Stockholm30 min
  Göteborg90 min
  Borås60 min
  Jönköping30 min
 • Station: Stockholm

  Efter en snabb resa genom Sveriges böljande landskap med alla sina skiftningar är du nu framme i den kungliga huvudstaden. Du har passerat Sverige från väst till öst, genom landskap och städer. Upplev staden, träffa farmor eller var med på det viktiga arbetsmötet. Med höghastighetståget kan du resa hem samma dag utan att det stjäler för mycket tid från saker du tycker är viktiga.

  Restider från Stockholm

  Linköping30 min
  Jönköping60 min
  Borås60 min
  Göteborg120 min

Restider

Från Göteborg

StadTid
Borås30 min
Jönköping60 min
Linköping90 min
Stockholm120 min

Från Borås

StadTid
Jönköping30 min
Linköping60 min
Stockholm90 min
Göteborg30 min

Från Jönköping

StadTid
Linköping30 min
Stockholm60 min
Göteborg60 min
Borås30 min

Från Linköping

StadTid
Stockholm30 min
Göteborg90 min
Borås60 min
Jönköping30 min

Från Stockholm

StadTid
Linköping30 min
Jönköping60 min
Borås60 min
Göteborg120 min

2014

Götalandsbanan som organisation bildas

Regeringen presenterar direktiv 2014:106: Utbyggnad av nya stambanor samt åtgarder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna

2016

Förhandlingar påbörjas

Sverigeförhandlingen ska lämna delredovisning senast 1 juni

2020

Möjlig byggstart Mölnlycke - Bollebygd

2028

Ostlänken färdig

2015

Götalandsbanan samlas på VTI-dagarna i Linköping

Sverigeförhandlingen träffar kommuner och regioner

Sverigeförhandlingen ska lämna delredovisningar senast den 1 november 2015 och den 31 december

Intressentgruppsmöte 8 oktober på Elmia i Jönköping

Seminarie om effekterna för näringslivet 8 oktober

Trafikverket påbörjar Åtgärdsvalsstudier för delsträckorna Borås – Linköping, samt fortsatta studier mellan Borås – Göteborg.

2017

Slutrapporten färdig från Sverigeförhandlingen

ÅVS klar från Trafikverket sträckan Linköping-Borås

Byggstart Ostlänken 

2021

Möjlig byggstart Borås - Göteborg

2031

Götalandsbanan står klar i sin helhet

2014

Götalandsbanan som organisation bildas

Regeringen presenterar direktiv 2014:106: Utbyggnad av nya stambanor samt åtgarder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna


2015

Götalandsbanan samlas på VTI-dagarna i Linköping

Sverigeförhandlingen träffar kommuner och regioner

Sverigeförhandlingen ska lämna delredovisningar senast den 1 juni 2015 och den 31 december

Trafikverket påbörjar Åtgärdsvalsstudier för delsträckorna Borås – Linköping, samt fortsatta studier mellan Borås – Göteborg.2016

Förhandlingar påbörjas

Sverigeförhandlingen ska lämna delredovisning senast 1 juni


2017

Slutrapporten färdig från Sverigeförhandlingen

ÅVS klar från Trafikverket sträckan Linköping-Borås

Byggstart Ostlänken 

2020

Möjlig byggstart Mölnlycke - Bollebygd

2021

Möjlig byggstart Borås - Göteborg

2028

Ostlänken färdig

2031

Götalandsbanan står klar i sin helhet

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se

Göteborgs stadsvapen
Borås stadsvapen
Jönköpings stadsvapen
Linköpings stadsvapen
Stockholms läns landstings logotyp